مودم LTE USB زد تی ای مدل MF79U1025

ZTE MF79U LTE USB Modem